Vi städar kontor, bygg, industri och sjukvård.

Vi säger som många andra. Inget jobb är för litet, inget är för stort. Vad som skiljer oss från många andra är att vi menar vad vi säger. Ett litet jobb och en liten kund får samma omsorg som ett stort jobb och en stor kund.

ADA | ADRESS: BOX 2528, 403 17 GÖTEBORG | TELEFON: 031-13 18 83 | E-POST: info@ada.se