Byggstädning.


Grovstäd

Görs under byggtiden. Vi röjer undan restmaterial och skräp, håller snyggt och framkomligt. En viktig parameter är prioriteringsordning, att inte vara i vägen då röjning många gånger behövs löpande under pågående arbete. Löpande städning och underhåll håller tempot uppe, minskar både väntetider och risken för olyckor.

Slutstäd

Inför besiktning och inflyttning efter nyproduktion, ombyggnad eller mindre anpassning. En liten bonus vid slutstäd är att vi ofta upptäcker brister som kan åtgärdas före besiktning. Färre plumpar i protokollet.

Hög höjd

Våra städare har skyliftkort och är vana vid byggen på hög höjd.

 

ADA | ADRESS: BOX 2528, 403 17 GÖTEBORG | TELEFON: 031-13 18 83 | E-POST: info@ada.se