Industristädning.


Högtryckstvätt

Skall en industri fungera under högtryck krävs att den är ren och framkomlig. Kringmiljön påverkar kvalitet och kontroll.

Schemalagd städning

Städning av lokal, bortforsling av restmaterial bäddar för effektiv produktion nästa dag. Rena lokaler minskar risken för både olycksfall och brand.

Logistik

Bärhjälp eller annan handräckning håller produktionen uppe under installationer eller omflyttningar.

 

ADA | ADRESS: BOX 2528, 403 17 GÖTEBORG | TELEFON: 031-13 18 83 | E-POST: info@ada.se