Startsida / Kvalité

Kvalitetspolicy

 

Ada Service Partner städar hos alla typer av företag. Små kontor, stora kontor, industrier, skolor, institutioner, statliga verk, landsting och kommuner.

Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra arbeten skall uppfattas som uttryck för hög
kvalitet. Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse och långsiktiga
kundrelationer. Vi skall eftersträva att våra kunder alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör. Vi skall
uppfylla alla intressenters tillämpliga krav, följa gällande lagstiftning och arbeta kontinuerligt med
ständiga förbättringar.

Vi skall dagligen så motsvara kundens förväntningar gällande

  • Kvalitet och effektivitet
  • Leveranssäkerhet
  • Servicenivå
  • Tillgänglighet

 

Som ett led i att leva upp till ovan så skall alla medarbetare vara delaktiga i ett ständigt och effektivt förbättringsarbete och ta ansvar för kvaliteten i våra tjänster.

Kvaliteten i vår verksamhet skall utgöra en väsentlig anledning att välja oss och det skall vara känt internt såväl som externt.

Vid förhandling med nya kunder och partners, kommuniceras att kvalitén är avgörande för långsiktiga och lojala kundrelationer. Alla som blir berörda av vår verksamhet skall vara fast övertygade om att kvalitet är en viktig angelägenhet för oss

För att styrka att kvalitén är viktig för oss så

  • Har vi enkla och klara samarbetsformer mellan våra kunder och leverantörer.
  • Utför vi vårt arbete rätt och rationellt från början.
  • Skall varje uppdrag vara en referens för kommande affärer.
  • Arbetar vi kontinuerligt med kvalitetsförbättringar, då vi följer upp alla ev. reklamationer och avvikelser och tar fram en handlingsplan beroende på vad som inträffat.
  • Skall personalen vara kunnig och motiverad för sina arbetsuppgifter genom fortlöpande kompetenshöjande aktiviteter och internutbildningar.
  • Varje avslutat uppdrag skall vara en rekommendation för kommande affärer.