Startsida / Om oss

Samma höga kvalitet i mer än 35 år

ADA har ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, som är uppbyggt enligt kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Ledningssystemet omfattar alla delar av verksamheten och alla kravelement i standarderna.

Syftet med ledningssystemet är att skapa en effektiv styrning och förenkla kommunikationen i våra processer. Målet är att öka värdeskapandet i våra processer och samtidigt minska påverkan på miljön och minska arbetsmiljömässiga risker.