Startsida / Arbetslivskriminalitet

Arbetslivskriminalitet

 

Ada Service Partner engagerar sig aktivt i att bekämpa arbetslivskriminalitet, ett område som nyligen belystes genom regeringens lansering av en nationell strategi.

Denna strategi fokuserar på att skärpa tillsyn och kontroll, införa strängare sanktioner och förbättra samarbetet mellan myndigheter, kommuner samt arbetsmarknadens parter. Med 45 planerade åtgärder, är målet att adressera och motverka kriminalitet inom kritiska sektorer såsom städning, transport, bygg, restaurang och vård och omsorg.