Startsida / Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

 

Ada Service Partner städar hos alla typer av företag. Små kontor, stora kontor, industrier, skolor, institutioner, statliga verk, landsting och kommuner.

Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra arbeten skall uppfattas som uttryck för en god arbetsmiljö för vår personal. Vårt viktigaste mått på att arbetsmiljön är god är våra medarbetares tillfredsställelse och att våra medarbetare stannar länge och utvecklas i sitt arbete.

Säkerhet

 

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för oss. Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa och här har våra Driftchefer en central roll för att efterleva denna målsättning så att vårt arbete faktiskt når ut till personalen.

Vi utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare, och skyddsorganisation.

Lagstiftning och andra krav efterlevs är minimikrav. Det ligger i vårt intresse att upprätthålla högre standard än detta. Våra chefer samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbetet och skapar en god och säker arbetsmiljö genom medverkan och delaktighet från medarbetarna

 

Vi vill ge vår personal förutsättningar att

  • Känna till verksamhetens mål och vision
  • Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
  • Påverka sin egen arbetssituation
  • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
  • Utveckla sin kompetens
  • Ta ansvar för sin egen hälsa
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete